वाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पा.न.पा. ६, वानामा अाकास्मिक कक्ष उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख