FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
59% (20 votes)
सन्तोषजनक
26% (9 votes)
नराम्राे
15% (5 votes)
Total votes: 34