FAQs Complain Problems

सुचना

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
51% (23 votes)
सन्तोषजनक
24% (11 votes)
नराम्राे
24% (11 votes)
Total votes: 45