FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
52% (22 votes)
सन्तोषजनक
24% (10 votes)
नराम्राे
24% (10 votes)
Total votes: 42