FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
48% (24 votes)
सन्तोषजनक
30% (15 votes)
नराम्राे
22% (11 votes)
Total votes: 50