FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
49% (23 votes)
सन्तोषजनक
28% (13 votes)
नराम्राे
23% (11 votes)
Total votes: 47