पाँचखपन नगरपालिका, संखुवासभा

जनतासंग प्रहरी

प्रहरी कार्यालयकाे सम्पर्क नम्बरहरू 

प्रहरी चाैकी वानाः ०२९-४११०६८
र्इ.प्र.का. चैनपुरः ०२९-५७०१००, ९८५२०९०१७९
जि.प्र.का. सं.सः ०२९-५६०१००, ९८५२०९०१८१
इमेलः dposankhuwasabha_sanchar@nepalpolice.gov.np

                                                                                      अरू हेर्नुहाेस्