FAQs Complain Problems

सूचनाः

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७९-८० 01/27/2024 - 08:26 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०-८१

रातो किताब आ.व. २०८०/८१

८०/८१ 08/16/2023 - 13:31 PDF icon रातो किताब आ.व. २०८०/८१

पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बार्षिक बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु

८०/८१ 08/16/2023 - 13:28 PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बार्षिक बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु

रातो किताब आ.व. २०७९-८०

७९-८० 07/18/2022 - 13:50 PDF icon रातो किताब आ.व. २०७९-८०

पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९-८० को नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 07/18/2022 - 13:43 PDF icon नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु २०७९-८०

पाँचखपन नगपालिकाको आ.व. २०७९-८० को वडागत योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 07/18/2022 - 13:41 PDF icon वडा नं. १, PDF icon वडा नं. २, PDF icon वडा नं. ३, PDF icon वडा नं. ४, PDF icon वडा नं. ५, PDF icon वडा नं. ६, PDF icon वडा नं. ७, PDF icon वडा नं. ८, PDF icon वडा नं. ९

पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/18/2022 - 13:27 PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम

रातो किताब आ.व. २०७८-७९

७८/७९ 12/23/2021 - 12:00 PDF icon file

आ.व. २०७८-०७९ को वडागत योजनाहरु

७८/७९ 09/20/2021 - 12:11 PDF icon file1, PDF icon file2, PDF icon file3, PDF icon file4, PDF icon file5, PDF icon file6, PDF icon file7, PDF icon file8, PDF icon file9

पाँचखपन नगरपालिकाको आ.व. २०७७-०७८ को वडागत योजनाहरु

७७/७८ 01/20/2021 - 13:43 PDF icon file

Pages