FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पाँचखपन नगरपालिकाको आ.व. २०७७-०७८ को वडागत योजनाहरु

७७/७८ 01/20/2021 - 13:43 PDF icon file

रातो किताव आ.व. २०७७-०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 12:12 PDF icon file

आ.व. २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका

७६/७७ 07/07/2020 - 15:08 PDF icon file

पाँचखपन नगरपालिकाकाे अा.व. २०७५/०७६ काे नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

७५/७६ 08/21/2018 - 16:30 PDF icon budget book

विनियाेजन ऐन-२०७५

७५/७६ 08/21/2018 - 16:25 PDF icon विनियाेजन एेन

पाँचखपन नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन-२०७५

७५/७६ 08/21/2018 - 16:22 PDF icon आर्थिक ऐन

अा.ब. ०७४/०७५ काे लागि नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमहरू

७४/७५ 05/08/2018 - 11:03 PDF icon नगरसभा निर्णयकाे किताब

अा.ब. २०७४/०७५ काे बजेट विनियाेजन, खर्च र अनुमानित अाय व्यय विवरण

७४/७५ 05/07/2018 - 11:16 PDF icon Budget, PDF icon Income expenditure