FAQs Complain Problems

सूचनाः

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको समग्र सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
37% (34 votes)
सन्तोषजनक
31% (28 votes)
नराम्राे
32% (29 votes)
Total votes: 91