FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
42% (30 votes)
सन्तोषजनक
35% (25 votes)
नराम्राे
23% (16 votes)
Total votes: 71