FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
39% (30 votes)
सन्तोषजनक
34% (26 votes)
नराम्राे
27% (21 votes)
Total votes: 77