FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
43% (26 votes)
सन्तोषजनक
32% (19 votes)
नराम्राे
25% (15 votes)
Total votes: 60