FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको समग्र सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
34% (34 votes)
सन्तोषजनक
31% (31 votes)
नराम्राे
34% (34 votes)
Total votes: 99