FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
42% (26 votes)
सन्तोषजनक
32% (20 votes)
नराम्राे
26% (16 votes)
Total votes: 62