FAQs Complain Problems

तपाइलाई पाँचखपन नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
38% (30 votes)
सन्तोषजनक
34% (27 votes)
नराम्राे
29% (23 votes)
Total votes: 80