FAQs Complain Problems

सूचनाः

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रेस नोट- नगर कार्यपालिकाको मिति २०८१/०२/१० को महत्वपूर्ण निर्णयहरु ।

८०/८१ 05/24/2024 - 15:55

प्रेस नोट- नगर कार्यपालिकाको मिति २०८१/०१/१८ को महत्वपूर्ण निर्णयहरु ।

८०/८१ 04/30/2024 - 15:26

प्रेस नोट- नगर कार्यपालिकाको मिति २०८०/१२/२० को महत्वपूर्ण निर्णयहरु ।

८०/८१ 04/30/2024 - 15:25

प्रेश नोट - नगर कार्यपालिकाको मिति २०८०/११/०९ को बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/21/2024 - 13:22

प्रेश नोट ।

८०/८१ 01/30/2024 - 14:51

प्रेश नोट - नगर कार्यपालिकाको मिति २०८०/०९/२२ को निर्णय ।

८०/८१ 01/09/2024 - 12:51 PDF icon परीक्षा-कार्यक्रम-संशोधन-गरिएको-सम्बन्धी-अत्यन्त-जरूरी-सूचना.pdf

प्रेश नोट - नगर कार्यपालिकाको मिति २०८०/०९/०२ को निर्णय ।

८०/८१ 12/18/2023 - 15:06

प्रेश नोट ।

८०/८१ 11/22/2023 - 13:18

आठौ बैठकको निर्णयहरु

७८/७९ 04/10/2022 - 14:28 PDF icon आठौ बैठकको निर्णयहरु

सातौ बैठकको निर्णय

७८/७९ 04/10/2022 - 14:26 PDF icon सातौ बैठकको निर्णय

Pages