FAQs Complain Problems

विद्यालयहरूकाे विवरण

यस पाँचखपन नगरपालिकामा ८ वटा माध्यमिक, १० वटा अाधारभुत, २२ वटा प्राथमिक र २ निजि प्राथमिक विद्यालय गरी जम्मा ४२ वटा विद्यालयहरू रहेका छन् ।

क्र.स. विद्यमलयकाे नाम तह वडा नं.
शिव मा.वि. स्यावुन माध्यमिक
जालपादेवी नि.मा.वि. अाधाभुत
नागेश्वरी प्रा.वि. स्यावुन प्राथमिक
शिवाेदय मा.वि. कुसुवा माध्यमिक
सेतीकन्या नि.मा.वि. स्यावुन अाधारभुत
जम्बावति उ.मा.वि. सिभुवा माध्यमिक
गुप्तेश्वर नि.मा.वि. हाेक्से अाधारभुत
अाइतपारे नि.मा.वि. स्यावुन अाधारभुत
खप्टुवा मा.वि. लिङ्गलिङ्ग माध्यमिक
१० वाना उ.मा.वि. वाना माध्यमिक
११ सिंहेश्वरी मा.वि. चुंखुरूङ्ग माध्यमिक
१२ सरस्वती नि.मा.वि. सखुवाडाँडा अाधारभुत
१३ कालिका मा.वि. याङ्सिजुङ्ग माध्यमिक
१४ चिंखुवा नि.मा.वि. मेघे अाधारभुत
१५ सरस्वती नि.मा.वि. खमारे अाधारभुत
१६ जनता प्रा.वि. वाबुन प्राथमिक
१७ दुर्गेश्वरी नि.मा.वि. पाेख्राङ्ग अाधारभुत
१८ जालपादेवी प्रा.वि. अर्चले प्राथमिक
१९ सिंहेश्वरी मा.वि. चाैरीखर्क माध्यमिक
२० हेवा प्रा.वि. कल्लेरी प्राथमिक
२१ मार्गेश्वरी नि.मा.वि. ढांडेमुल अाधारभुत
२२ जलजला मा.वि. बिहिवारे माध्यमिक
२३ सेवालुङ्ग प्रा.वि. जलजला प्राथमिक
       
२४ शिव नि.मा.वि. नागिडाँडा अाधारभूत
२५ सिद्धदेवी प्रा.वि. जलजला प्राथमिक
२६ सिंहदेवी प्रा. वि. मुलावारी प्राथमिक
२७ जलकन्या प्रा. वि. मगरगाउँ प्राथमिक
२८ चाैदण्डी प्रा.वि. स्यावुन प्राथमिक
२९ विन्दावासिनी प्रा.वि. फच्याङ्ग प्राथमिक
३० जनकल्याण प्रा.वि. दानावारी प्राथमिक
३१ सगरमाथा प्रा.वि. खप्टुवा प्राथमिक
३२ जलकन्या प्रा.वि. गाेगने प्राथमिक
३३ देवकाेटा प्रा.वि. माक्सुवा प्राथमिक
३४ आइतवारे प्रा.वि. विजुवानीडाँडा प्राथमिक
३५ सिंहदेवी प्रा.वि. कार्कीडाँडा प्राथमिक
३६ सिद्धेश्वरी प्रा.वि. जलजला प्राथमिक
३७ सभा प्रा.वि. स्यावुन प्राथमिक
३८ जनकल्याण प्रा.वि. स्यावुन प्राथमिक
३९ पञ्चकन्या प्रा.वि. जलजला प्राथमिक
४० सुर्याेदय प्रा.वि. सुनखानी प्राथमिक
४१ सृजना प्रा.वि. पिप्लेटार प्राथमिक
४२ वना प्राेग्रेस बाेर्डिङ्ग स्कूल वाना (निजी) प्राथमिक
स्राेतः पाँचखपन नगरपालिकाकाे पार्चश्वचित्र

शाखा:

आर्थिक बर्ष:

प्रकार: