FAQs Complain Problems

सूचनाः

घटना दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकधिकारी/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निसुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

परिचय खुल्ने कागजपत्र 

नागरिकता 

नाताप्रमाणित कागजपत्र