FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
पाँचखपन नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • दर्ता माग निवेदन
  • व्यवसाय धनीको नागरिकताको प्रमाणपत्र
  • दुई प्रति पासपोर्ट सइजको फोटो