FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
पाँचखपन नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. ५००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • दर्ताको लागि रीत पुगेको निवेदन
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमापत्रको प्रतिलिपि
  • प्रमाणित विधान