FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना

७६/७७ 04/19/2020 - 20:08

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना तथा आर्थि प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/10/2020 - 16:48 PDF icon file

बोलपत्र सूचना मिति सच्याइएको सूचना ।

७६/७७ 03/15/2020 - 16:53

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/03/2020 - 13:39

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 02/16/2020 - 16:29

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/31/2020 - 14:43 PDF icon file

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/23/2019 - 11:29

ढुंगा गिटी वालुवा मिक्सगिटीको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्वन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सुचना

७६/७७ 10/24/2019 - 14:40 PDF icon सुचना

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 04/24/2019 - 12:36 PDF icon notice_file

सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वान सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 03/03/2019 - 11:15 PDF icon सुचना

Pages