FAQs Complain Problems

८० बर्षलषखि माथिका जेष्ठ नागरिकहरूलार्इ निशुल्क शिविर संचालन

प्रत्येक वडामा ८० बर्ष देखि माथिका जेष्ठ नागरिकहरूलार्इ सम्मानजनक निशुल्क शाररीक जाँच साथै चस्मा वितरण शिविर संचालन गर्दै नगर स्वास्थ्य शाखाका पदाधिकारीहरू

तस्विर: 
sibir_pic1
sibir_pic2
sibir_pic3
sibir_pic4

आर्थिक बर्ष: